Comitetul Român pentru Inteligență Artificială (AIRomânia) este o nouă structură în Guvernul României ce își propune să reunească experți, companii și alte organizații din țară și de la nivel internațional.

Va lucra îndeaproape cu Administrația Prezidențială în crearea strategiei României privind IA și va contribui la valorificarea potențialului de cercetare din România. Va demara o serie de evenimente cu și pentru comunitatea AI la începutul anului 2023.

Vă invităm să vă alăturați efortului prin semnarea unei declarații comune, unde sunt creionate principalele acțiuni aferente eforturilor noastre, cât și prin semnalarea interesului de a contribui la dezvoltarea sectorului de IA din România.

Numeroși români au contribuit direct la progresele remarcabile ale tehnologiei din ultimele decenii. Țara noastră continuă să formeze specialiști cu recunoaștere la nivel mondial, dar continuăm să suferim de un puternic efect de brain drain. În ultimii ani, au fost derulate eforturi de a coagula și dezvolta comunitatea românească de IA din mediul privat și prin inițiative voluntare ale societății civile, cât și la nivel guvernamental. 

Guvernul României, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Administrația Prezidențială a României demareză un efort comun la nivel național pentru a recupera timpul pierdut și pentru a aduce România în prim planul domeniului. Un prim pas a fost detalierea unui set inițial de inițiative strategice în domeniul IA pentru România într-un memorandum aprobat de Guvernul României în 11 noiembrie 2022.

Inițiativele strategice privind domeniul IA în România

Strategia României pentru Inteligență Artificială

România este printre ultimele state ale UE fără o strategie națională în domeniul inteligenței artificiale, în timp ce multe state europene deja sunt la a doua iterație, revizuind strategiile naționale conform celor mai recente evoluții în domeniu. Pentru a recupera decalajul existent, a fost înființată Comisia Interinstituțională pentru Elaborarea Strategiei de IA a României, adoptată prin Hotărârea CSAT 148 / 27.09.2022. 

Comisia este în prezent operaționalizată de Administrația Prezidențială a României, alături de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și va coordona elaborarea strategiei de IA a României și a Planului de Acțiune pentru implementarea strategiei la nivel național. Se va putea utiliza progresul semnificativ realizat în proiectul Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității , coordonat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.

Consiliul Științific și de Etică în IA

Un forum pentru specialiști de renume internațional, români din țară și din diasporă, dar și experți internaționali de renume. Va gira deciziile în domeniul IA la nivel înalt, asigurând caracterul științific, identificarea și publicarea documentelor care să asigure respectarea practicilor de etică în IA și alinierea României la standardele internaționale.

Va susține o agendă de cercetare-dezvoltare în IA, bazată pe priorități strategice pentru cercetarea fundamentală și aplicativă, cât și pentru utilizarea responsabilă.

Consiliul de Educație în IA

Va propune o abordare unitară pentru dezvoltarea competențelor digitale în România, îndeosebi cele legate de IA, atât pentru mediul educațional universitare, cât și pre-universitar universitar și programe de învățare continuă. 

De asemenea, se vor dezvolta grupuri comune de lucru inter-ministeriale, precum MCID – Ministerul Educației, grupuri de lucru cu companii și organizații non guvernamentale relevante, în vederea dezvoltării de programe educaționale, programe de reskilling, upskilling ș.a.

Grupuri de lucru

AIRomania va facilita crearea mai multor grupuri de lucru dedicate anumitor sectoare, ce vor putea fi organizate din specialiști și decidenți din domeniul de IA. Aceste grupuri pot fi create și actualizate constant, în funcție de evoluția domeniului și de interesul societății românești. Pot fi formate din reprezentanți din instituții ale statului, dar predominant din experți din mediul academic și privat. 

Vor avea întâlniri recurente și se vor adresa subiectele de expertiză către reprezentanți relevanți din mediul de cercetare, inovare, academic și vor furniza analize și recomandări specifice privind dezvoltarea de proiecte de cercetare și transfer tehnologic.

Invităm experți și organizații relevante să își expună vizunea sau intenția de a dezvolta grupuri de lucru în funcție de domeniile specifice de expertiză.f